HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA ALC

Keller Williams luôn chú trọng về việc đào tạo cho môi giới mới thành môi giới bất động sản chuyên nghiệp, ngoài những buổi đào tạo chuyên sâu về bất động sản, để những Agent hợp tác với Keller Williams được thành công nhanh nhất với nghề bất động sản, chúng tôi thành lập Hội đồng chuyên gia (ALC team) gồm những người ưu tú, có thành tích bán hàng cao nhất đồng thời có năng lực đào tạo và huấn luyện. Nhóm người ưu tú này có nhiệm vụ thúc đẩy và giám sát những Agent mới, giúp họ trở nên xuất sắc kế thừa.

Mrs Dana Nguyen – ALC Member
ALC Member – Agent Leadership Council

2. Mr Thanh Sink

3. Mrs Trần Thị Diệu Xuân

4. Mr Thai Nguyen

5. Ms Đàm Thị Hằng

6. Mr Win Nguyen

Mời bạn đọc thêm: