TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Hi bạn,

Trước khi bước vào nghề bất động sản tôi đã có kinh nghiệp 10 năm làm chủ doanh nghiệp về nội thất, Và nay khi chuẩn bị bước qua tuổi 39, độ tuổi đủ chín để hiểu thế nào để tạo ra một doanh nghiệp vững mạnh, thế nào là cống hiến, thế nào là trao giá trị thực sự cho khách hàng.

Và sự hiểu rõ này đã tạo nên một khung sườn cho một doanh nghiệp vững mạnh được thể hiện qua Tầm nhìn – Sứ Mệnh – Giá Trị Cốt Lõi sau:

Mời bạn đọc thêm: